GATOS PERSAS

Blomasi Love Tara (PER a) LO ASFE-FIFE Registro (CFA)
Padre: CH. G'Adrenalin D'Eden Lover of Blomasi Love (PER a)
Madre: Blomasi Love Pandora (PER a 03)